užvertimas


užvertimas
užvertìmas sm. (2) Rtr, 1; ŽŪŽ72, GTŽ 1.užversti 3: Vagų užvertimas . Kol daigai visai maži, prie kultivatoriaus noragėlių reikia pritaisyti apsauginius diskus, kurie apsaugo jaunus daigus nuo užvertimo žemėmis . 2.užversti 8. refl.: Indijos chirurgija … paliko mūsų laikams, pvz., žarnų užsivertimo operaciją EncV296. 3.užversti 11. | refl. NdŽ: Vienu užsivertimu išgėrė kavą V.Myk-Put. Prisipylė stiklinę ir vienu užsivertimu išgėrė J.Avyž. 4. refl. užversti 14 (refl.): Jo užsivertìmas nematytas! Plv. Jeigu per savo puikybę, piktumą, užsivertimą prie visų juodųjų darbų pakurstei, tai jau pačios tavo širdis duos bausmę V.Kudir. 5. refl. Q397, N, [K], NdŽ, nauda, pelnas. \ vertimas; antsivertimas; apvertimas; atvertimas; įvertimas; išvertimas; nuvertimas; pavertimas; pervertimas; privertimas; suvertimas; užvertimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • užvertimas — užverti̇̀mas dkt. Daigų̃ užverti̇̀mas žẽmėmis …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • antsivertimas — antsivertìmas sm. (2) Lk žr. užvertimas 4. | refl.: Tuo antsivertimù kliu kliu kliu išgėrė visą [butelį] Jdr. vertimas; antsivertimas; apvertimas; atvertimas; įvertimas; išvertimas; nuvertimas; pavertimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apvertimas — apvertìmas sm. (2) DŽ1; D.Pošk 1. Sut, N, ŠT383 → apversti 1: Pagriovimas, apvertimas SD196. 2. → apversti 3: Dirvos sluoksnio arba velėnos apvertimu siekiame nutraukti anksčiau toje vietoje augusių augalų vegetaciją rš. 3. → apversti 4: Galima… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atvertimas — atvertìmas sm. (2) I, DŽ1; D.Pošk 1. → atversti 1. ║ atversta, atlenkta vieta ar daikto dalis: Apie galvą apsigaubus skarelę, kerteles sumezga užpakaly galvos, ant kaktos atverčia „atvertimą“ ir už jo užkiša rūtų šakelę TDrI201. 2. refl. →… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvertimas — išvertìmas sm. (2) 1. Sut, LL299, KŽ, NdŽ → išversti 2: Ižvertimas SD301. Jeigu žolei pervežti naudojami paprasti sunkvežimiai, jai iškrauti patogu naudoti išvertimo tinklus rš. ║ Žadėjo da tą katiną pašvęsti už smetono išvertìmą LKT110(Lkv). 2 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • krūmijimas — sm. (1) → krūmyti: Kaupiamųjų kultūrų kaupimas yra apatinės stiebų dalies užvertimas žeme, kad nauji krūmijimo mazgai pradėtų gyvybinį veikimą rš. Sausą pavasarį [kviečių] krūmijimas pasibaigia anksčiau J.Krišč. | refl.: Požeminėje [kviečio]… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuvertimas — nuvertìmas sm. (2) NdŽ, KŽ; Sut, LL112 1. → nuversti 2: Už šieno galo nuvertìmą gausit, vaikai, bart Ėr. | refl. NdŽ, KŽ: Nuo to nusivertìmo susimušė i mirė Žal. 2. PolŽ1229 → nuversti 3. ║ Mžš Už trobų nuvertìmą moka, i didelius piningus Krš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pavertimas — pavertìmas sm. (2) KII279, KŽ; Rtr → paversti: 1. NdŽ. | refl. NdŽ. 2. NdŽ. 3. NdŽ. ║ NdŽ. 4. → paversti 8. ║ Kas čia tavo buvo per pavertìmas, kad, žiūrėk, jau vėl avys dobiluos Brt. 5 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pervertimas — sm. (1) DŽ1, KŽ, pervertìmas (2) Rtr, KŽ 1. SD1146 → perversti 1. 2. D.Pošk → perversti 3. 3. → perversti 4. | refl. NdŽ: Kartą per fizinio lavinimo pam …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • privertimas — privertìmas sm. (2) K, Rtr, DŽ1 1. → priversti 3: Privertìmas sienojų Ėr. | refl.: Visa ko prisivertìmas, trata spintos Trš. 2. refl. H160, Q76,107, R, R59, Sut, N atgaila: Prisivertimo kozonis H. Tiesa, kol nabaštininkas Šalteikis nebuvo… …   Dictionary of the Lithuanian Language